Stadsdichtersbundels

Eén van de ingrediënten die het stadsdichterschap tot zo’n smaakvol gerecht maakt, is de bundel die de stadsdichter ter afsluiting van zijn of haar termijn de stad nalaat.

Alleen al het gegeven dat de Gemeente Gouda voor elke stadsdichter een bundel uitgeeft, motiveert kandidaten om mee te dingen naar deze functie. Want welke dichter droomt er niet van een bundel te publiceren? Laat staan van een professioneel vormgegeven, vakkundig gedrukt en officieel door de Gemeente Gouda uitgegeven dichtbundel?

Het perspectief op een stadsdichtersbundel motiveert en kleurt het dichtwerk van de stadsdichter tijdens zijn of haar termijn. Het plaatst elk gedicht bij voorbaat in een breder context: wil ik dat dit gedicht straks in mijn bundel wordt opgenomen? Dit frame tilt het gedicht uit boven de waan van het moment.

Bij het naderende einde van de termijn geeft het perspectief op de bundel ook aanleiding tot reflectie. Waar heb ik het allemaal over gehad? Hoe ben ik als dichter in mijn termijn gegroeid en gerijpt? Hoe heeft mijn beeldtaal zich ontwikkeld? Wat maakt mijn gedichten tot meer dan de som der delen?

Na afloop van de termijn bepaalt de dichtbundel de mate waarin de pennenvruchten van de stadsdichters beklijven. De tastbaarheid ervan geeft extra gewicht aan de daarin vervatte woorden. De verzameling maakt dat lezers kunnen ontdekken hoe gedichten elkaar kunnen versterken.

Het belang van een dergelijke bundel maakt dat wij op deze site hier aandacht aan willen besteden, aanvullend op de uitgebreide aandacht voor afzonderlijke gedichten. De gedichten zijn als bladeren en de bundels als bomen, en zeg nou zelf: zijn de bladeren er niet om de boom boom te laten zijn?

Klik op het beeld voor meer informatie over de bijbehorende bundel.