Waar woorden stokken zijn de harten koud, de dingen glansloos, de steden maar stenen. Dan zweven de geesten.

Hans Wierenga

een gedicht van Inez Meter

als je een stap
vooruit doet
kan het zijn dat
je achterwaarts gaat

doe je een stap terug
het is mogelijk dat
je verder komt

het is mogelijk