Waar woorden stokken zijn de harten koud, de dingen glansloos, de steden maar stenen. Dan zweven de geesten.

Wat is zorg?

Gedicht bij het verschijnen van het boek 
‘Van weeshuis naar ziekenhuis: het St. Jozefpaviljoen’ van Theo Lucas, 2021
Zorg is de zorg voor ons lijf en
haar snel of langzaam falen
Zorg is de zorg voor wat sterfelijk blijkt
de ontmoeting met de zorg 
voor wie geen morgen krijgt
De zorg voor wie wij liefhebben

Maar zorg is zoveel meer
of zoveel concreter
Zorg is de dokter aan het bed
De baby die ter wereld komt
De duizend stadia
tussen ziek en beter
De verpleegster die rent
De geluiden, de stiltes
De geuren waaraan je went
Zorg is zoveel meer

Zorg is ook een gebouw
hoge baksteen muren
trappen, nissen, balies
witte wachtruimten
en lange gangen

Zorg is zo een thuis
weg van huis
je werk, je leven
je hoop op genezen
of gewoon het
laatste stukje
van je leven

Zorg is zoveel meer dan lijden
Zorg is mens voor mensen
Het huis waarin we verblijven
De zorg die we ons wensen

Een zorg nooit ver weg
Gebracht door elke verzorger
die er haar of zijn hart in legt

  
Peter Noordhoek