Wat is zorg?

Zorg is de zorg voor ons lijf en
haar snel of langzaam falen
Zorg is de zorg voor wat sterfelijk blijkt
de ontmoeting met de zorg
voor wie geen morgen krijgt
De zorg voor wie wij liefhebben

Maar zorg is zoveel meer
of zoveel concreter
Zorg is de dokter aan het bed
De baby die ter wereld komt
De duizend stadia
tussen ziek en beter
De verpleegster die rent
De geluiden, de stiltes
De geuren waaraan je went
Zorg is zoveel meer

Zorg is ook een gebouw
hoge baksteen muren
trappen, nissen, balies
witte wachtruimten
en lange gangen

Zorg is zo een thuis
weg van huis
je werk, je leven
je hoop op genezen
of gewoon het
laatste stukje
van je leven

Zorg is zoveel meer dan lijden
Zorg is mens voor mensen
Het huis waarin we verblijven
De zorg die we ons wensen

Een zorg nooit ver weg
Gebracht door elke verzorger
die er haar of zijn hart in legt

Peter Noordhoek

Buitengewoon

Sinds de algeest opdaagt in zijn gedachten
zie je dat de mensen hem ontwijken.
Ze zeggen dat hij gek is.
Niemand durft hem nog recht aan te kijken.
Hij kraamt wartaal uit, heet het
springt van de hak op de tak
op fantastische wijze
met de fijnmotoriek van de mier
via de uiterste, trage raderen van het universum
naar het einde.

Ze volgen hem niet.
Niemand raakt graag het spoor bijster.
De enkeling die het aandurft
met je vader mee in de waanraket op te stijgen,
totaal losraakt
en voor het eerst van zijn leven
de allesbegrijpende boog meebeschrijft,
die beseft opeens
hoe godvergeten beperkt normale mensen zijn.

De mierenmaker

Je wordt wakker vanwege gestommel beneden.
Dertien treden en je staat in de kamer.
Daar zitten je moeder, oom Niek en de buurman
te wachten op de dokter.
Er is weer gedonder met je vader.

Hij toont zijn bewakers het miertje
dat haastig over zijn hand loopt.
Hoe feilloos dat mechaniekje werkt
en wat een prestatie dat is van de maker.
‘Heb ik gemaakt’, spreekt hij ernstig.