Een lofgedicht op dat ene moment

Dit is mijn lofdicht op dat ene moment
Dat ene moment dat iets in mij klikt
en een luikje zich opent: de start
of fragment voor een gedicht

Ik weet niet hoe het werkt
Wou dat het – excuus – op beter
geschiktere momenten zou werken
maar het is waar ik van besta

Het heeft geen zin het op te roepen
Wordt bij mij niet verleid door drank
Maar wat zou ik graag zeker willen weten dat
dit ene moment komt als ik naar binnen ga

Juist daarom ben ik nu zo verbaasd
gelukkig over dat ik genoeg
ene momenten voor al mijn tijd
als stadsdichter heb gehad

Hier sta ik, stadsdichter af
Ik heb een goede tijd gehad
ondanks en door wat
er gebeurde in deze stad

Tussen vrees en feest
heb ik intens geleefd
Het is een voorrecht jullie
stadsdichter te zijn geweest

Peter Noordhoek

Dit is het afscheidsgedicht van de 10e stadsdichter van Gouda, Peter Noordhoek.

Coornhert

Coornhert (1)

Wie brengt de woorden waardoor wij
in de tijd veranderen? Wie heeft
de verheffing en het lef om voor
vrijheid van geweten het eigen geweten
te laten spreken? Wie schetst, schrijft, leest,
drukt en verspreidt de woorden
waar we die waarheid in vermoeden? Wie
spreekt, preekt het goede, wreekt het domme
dat geen tegenspraak duldt? Wie is deze
gemankeerde held, ruziezoeker, waarheidsvinder,
tegenstandverslinder? Perfect tot op zijn
vingerkootje na? Wie anders dan de
Coornhert die van vrijheid van
consciëntie spreekt.

Geboren in Amsterdam, gestorven in Gouda
En daar tussenin zoveel gedaan
waar we nu nog steeds versteld van staan
Want hij kon doen wat zijn handen vonden
Bedenken wat zijn verstand vermocht
Printen wat maar letters vond
En ondertussen het gezag laten voelen
dat zoiets als de macht van het woord
ook voor burgervolk als hij en wij bestond

Hij argumenteerde, tierde en
bepleitte op eigen gezag
het leerstuk van de tolerantie
Hield afstand tot de doleantie en zei
dat het tot ieders geloof behoort
dat je het woord van God
in gretige mildheid verslindt
en niet tot de brandstapel brengt

Dat was Coornhert
de man met een drang
die zijn trotse tragiek werd
en ons tot een beter begrip
van vrijheid brengen kan

Peter Noordhoek

Coornhert (2)

Zijn leven valt wel
of juist niet met woorden
te raken
En hij is er niet meer
om dat in al zijn veelheid
te ervaren
Dus distilleren we uit die mens
wie we willen dat hij was
En wat hij nu nog voor ons is:
Een predikant van tolerantie
van vrijheid van consciëntie
Dus teruggebracht tot de essentie:

Verketteren mag
Ketters maken niet
Wel de gave Gods
Niet de dwang tot God
Wel de vermaning
Niet de preek
Wel de straf
Niet levenslang
Wel de hoop
Niet de angst

En in al die uitspraken
In die woorden van waarde
Kan je terug naar de bron
van wie het heeft gezegd
Een man die thuiskwam in Gouda:
Coornhert

Peter Noordhoek

Coornhert (3)

Geschiedenis schuift altijd schaduwen over ons weten
zeker zolang elke keuze een keerkant kent
en elke binding een vorm van schuring geeft
Maar laat nu een man als Coornhert
onze held maar zijn, want hij wilde
want we allen nu wel willen zijn:
vrij zijn van onredelijke wetten
gebonden aan ons geweten

Peter Noordhoek

Vroman

Dit is Vroman
Vroman’s hoofd
Kleine man, groot hoofd
Vroman schrijft, schrijft snel
Je stelt je vraag
Hij schrijft wat woorden
Mooie woorden
Veel mooier dan je vraag

Vroman, Vroman,
Wat maak je man?
Het is zo schoon
Zo waar
Vroman, Vroman,
Wat maakte je man?

Woorden voor Tineke
Tineke, zijn liefde
door oorlog, kamp
ontbering en afstand
Een liefdesleven lang

Woorden voor het weten
Een kennisleven lang
Over ons bloed, ons lichaam
Wist er alles van
Schiep een systeem
Bracht alles bijeen

Woorden voor het dichten
Wat voor hem hetzelfde was
als naaktlopen met je hersens
Hij was een woordnudist
Elk woord precies wat het is

Woorden voor Gouda
Ode, dijk
Woorden om te lezen
Een leven lang

Woorden voor Gouda

Peter Noordhoek

Gouden Gouda

Zullen we het gouden
van Gouda houden?
Na 750 jaar van liefde, leed
en soms gevaar
Gaan we 750 kaarsjes
naar ’t verleden blazen
Voor de arme rakkers
De rijke kakkers
En alle andere gabbers
die het geluk hadden hier
geboren te worden
of hier een thuis vonden

Voor allen die vanwege
liefde, leed of gevaar
Hier kwamen en
hier burgers werden
Diezelfde burgers die
van pest tot pandemie soms
moe, boos en opstandig waren
maar er ondertussen
750 jaren trots op waren
dat dit hun stad was
Dit hun Gouda

Dus proost op deze stad
en haar stadsrechten!
Proost op deze stad
En haar kaars- en
kermislichten!
Laten we op deze slotdag
vooral van het gouden
van Gouda houden
En elkaar nog jaar en dag
een stukje nabijer houden

Dus geef Gouda door …

Geef Gouda door …

Daar doen we het voor …

Peter Noordhoek

De Slager

De slager leert zijn vak van het vlees
De handen van de bakker
het zijne van het deeg

We zijn wat onze handen raken
We proeven waar onze ogen zijn geweest
We verkopen waar we hebben geleefd

En dus maakt waar we wonen
waarin we vaardig worden
en waar we leven de leest

waarop we onze lange
levenslessen leren
en vakmanschap wordt geëerd

Peter Noordhoek

Bij sluiten slagerij Dongelman in de Korte Groenendaal

27 september 2022

Deze stad, Gouda

Dag stad, kleine stad
Wat was je mooi,
deze zes maanden
Stad van mijn hart
wat deden we veel,
zo ontzettend veel samen
Na alle hartzeer
van Corona met haar
ziekte, stilte en afstand
Wat mooi dat we zo samenkwamen
in wijk en hart van deze stad

Geperst tussen pandemie
en crisis na crisis
Hebben we de lat
voor ons feest
met Abeliaans gemor
en Bellekoms gebrom
in goed humeur
steeds hoger gelegd
Burger, bestuurder en
ondernemer, Ronald en Marien:
iedereen droeg bij: het is gezien
In vrijheid werd reuzenwerk gedaan

Vanaf het dak van de Sint Jan
werd Gouda aan Nederland getoond
En via duizenden woorden,
gedichten en beelden
heden en verleden
In zoveel dimensies vertoond
Misschien hebben wij nu ook
aan onszelf laten zien
waar we trots op mogen zijn
en geen kleine stad meer zijn
We staan er niet alleen voor:
Gouda geven we door!

Dag stad, grote stad
Je bent alleen maar mooier
na deze zes maanden
Klaar voor de toekomst
na deze tovermaanden
Wat hebben we een jubileum gehad
Wat hebben we een feest gehad!

Peter Noordhoek

Oosthaven 14

Dit huis gaat door!
Zo smal als het is
Zo lang als het is
Zo recht als de sleuf
er onder is van
rinket tot riool
Kronkelt het huis ook nog
Eens als een slang om zijn as
Gooit zijn hele en halve
daken omhoog
Jaagt houten trappen
bijna loodrecht er achteraan
En gooit na vele stappen
er nog een uitbouw achteraan

En wie dan eindelijk bij het
verre geprofileerde kruiskozijn
en de oude bakkersoven staat
Ziet dat het nog groen
en glorieus verder gaat
Want pas bij de Motte
mot het stoppe

Mooi dat hier in Gouda
huizen als deze zijn
die schijnbaar klein
hun lange lengte
door Gouda leggen

Peter Noordhoek

De Motte

In het hart van het nat
kwam de Motte
Een zandstrook naar niets
Een steen in een kring
van water en steeds meer iets

Een verhoging, maar hoe hoog?
Met opbouw, maar hoe groot?
Wat we weten is vaak
net zo zacht als het veen
om de Motte heen

Wel laat zich dit vermoeden:
men was daar niet alleen
Over water, door het veen
kon men elke dag
nieuwe reizigers begroeten

Ik woon daar nu zelf langsheen
bij een sloot die ooit slotgracht was
bij schaarse aarde zompig te leen:
een Motte met als motto
ben je in ’t veen, moet je hier langsheen


Peter Noordhoek

Floris V stelt een daad

Floris V stelt een daad

Gedicht ter gelegenheid van de vierdaagse en de optocht ter gelegenheid van Gouda 750 van 20 mei jl., waarbij de graaf wat last kreeg van zijn evenwicht.

Ik kwam uit de verleden tijd
En verlangde naar het heden
Maar raakte onderweg
mijn toekomst kwijt
Doordat ik de tijd
was vergeten

Gelukkig belande ik in Gouda
waar ik ooit de graaf van was
Kwam nu in de feesttijd aan
Bleef als reus wat wankel staan
Maar toen ik zag
wat er voor mij was gedaan
ben ik alle kinderen voorgegaan
en heb al wuivend
in een prachtige processie
van middeleeuwse expressie
als uw Floris de Vijfde
al wuivend
mijn dure plicht gedaan:
Voor nog eens 50 jaar
vastgelegd dat elk stadsrecht
voor Gouda blijft bestaan!

Deze daad zal ik niet vergeten
ook niet na lange tijd
Dit heden neem ik mee
naar mijn verleden tijd

– toen ik rechter bleef staan

Uw Floris


Kijk rond, kijk om

Gedicht bij het openen van Gouda 750

Welkom hier op deze bijeenkomst
Welkom in de St. Jan
Kijk rond, kijk om
Zie de kerk om u heen
De ramen, de banken
De duizend mensen om u heen

Voel ook de stad om u heen
De straatjes, de grachten
de singels en wijken
De Gouwe en IJssel
Dus: deze stad
en haar mensen om u heen
Trek ook die om u heen

En dan weer terug naar hier
Op uw stoel, op uw plaats
Zit u goed of was u bijna te laat?
En wie zijn er behalve ik nog meer hier?
En wat hebben we eigenlijk te vieren?
In de kern zijn dat deze drie woorden:
de broze beginselen van veelkleurigheid
diversiteit en verdraagzaamheid

Het zijn woorden die passen bij onze tijd
Maar ook bij ieders persoonlijke strijd
Hier staat een grijze blanke man
Is hij hier voor die woorden of voor de mooie gelegenheid?
Moet hij jullie allen er op aanspreken
of er juist zelf op aangesproken worden?

Kleuren zien kan niet zonder
ook kleurenblind te zijn
Van diversiteit genieten lukt
niet zonder ergens in jezelf één te zijn
en ver-draagzaamheid tonen
lukt alleen bij niet kort-zichtig zijn

Daarbij zijn wij niet sterker
dan zoals wij hier nu net zijn gaan zitten
Met checkvragen in ons hoofd zoals:
Staat mijn fiets wel op slot?
Heb ik die ene mail niet vergeten?
En zit deze stoel eigenlijk wel goed?
Het hindert allemaal niets
Zolang je dit perspectief maar ziet:

Van ver-draagzaamheid die zich toont
in het tot-tien-tellen voor het boos zijn

Diversiteit in het accepteren van het
– nu nog – trager van een ander zijn

Kleurrijk in het waarderen van het interessant anders zijn

Dus trek nu deze stad om u heen
Want naast het gewone
Laat zich hier het wonder
van verzoening zien
Het grote laat zich zo
in het alledaagse zien
En momenten zoals die van nu
ons als onderdeel van eeuwen zien

Welkom hier in Gouda
Welkom hier in de St. Jan
(Terwijl Maaike speelt)
Kijk rond, kijk om
Kijk naar elkaar om

Peter Noordhoek