Floris V stelt een daad

Floris V stelt een daad

Gedicht ter gelegenheid van de vierdaagse en de optocht ter gelegenheid van Gouda 750 van 20 mei jl., waarbij de graaf wat last kreeg van zijn evenwicht.

Ik kwam uit de verleden tijd
En verlangde naar het heden
Maar raakte onderweg
mijn toekomst kwijt
Doordat ik de tijd
was vergeten

Gelukkig belande ik in Gouda
waar ik ooit de graaf van was
Kwam nu in de feesttijd aan
Bleef als reus wat wankel staan
Maar toen ik zag
wat er voor mij was gedaan
ben ik alle kinderen voorgegaan
en heb al wuivend 
in een prachtige processie
van middeleeuwse expressie
als uw Floris de Vijfde
al wuivend
mijn dure plicht gedaan:
Voor nog eens 50 jaar
vastgelegd dat elk stadsrecht
voor Gouda blijft bestaan!

Deze daad zal ik niet vergeten
ook niet na lange tijd
Dit heden neem ik mee
naar mijn verleden tijd
- toen ik rechter bleef staan

Uw Floris

Kijk rond, kijk om

Gedicht bij het openen van Gouda 750

Welkom hier op deze bijeenkomst
Welkom in de St. Jan
Kijk rond, kijk om
Zie de kerk om u heen
De ramen, de banken
De duizend mensen om u heen

Voel ook de stad om u heen
De straatjes, de grachten
de singels en wijken
De Gouwe en IJssel
Dus: deze stad 
en haar mensen om u heen
Trek ook die om u heen

En dan weer terug naar hier
Op uw stoel, op uw plaats
Zit u goed of was u bijna te laat?
En wie zijn er behalve ik nog meer hier?
En wat hebben we eigenlijk te vieren?
In de kern zijn dat deze drie woorden:
de broze beginselen van veelkleurigheid 
diversiteit en verdraagzaamheid

Het zijn woorden die passen bij onze tijd
Maar ook bij ieders persoonlijke strijd 
Hier staat een grijze blanke man
Is hij hier voor die woorden of voor de mooie gelegenheid? 
Moet hij jullie allen er op aanspreken 
of er juist zelf op aangesproken worden?

Kleuren zien kan niet zonder
ook kleurenblind te zijn
Van diversiteit genieten lukt
niet zonder ergens in jezelf één te zijn
en ver-draagzaamheid tonen 
lukt alleen bij niet kort-zichtig zijn


Daarbij zijn wij niet sterker 
dan zoals wij hier nu net zijn gaan zitten
Met checkvragen in ons hoofd zoals:
Staat mijn fiets wel op slot?
Heb ik die ene mail niet vergeten?
En zit deze stoel eigenlijk wel goed?
Het hindert allemaal niets
Zolang je dit perspectief maar ziet:

Van ver-draagzaamheid die zich toont
in het tot-tien-tellen voor het boos zijn

Diversiteit in het accepteren van het 
- nu nog - trager van een ander zijn

Kleurrijk in het waarderen van het interessant anders zijn

Dus trek nu deze stad om u heen
Want naast het gewone 
Laat zich hier het wonder 
van verzoening zien
Het grote laat zich zo
in het alledaagse zien
En momenten zoals die van nu
ons als onderdeel van eeuwen zien

Welkom hier in Gouda
Welkom hier in de St. Jan
(Terwijl Maaike speelt)
Kijk rond, kijk om
Kijk naar elkaar om

Peter Noordhoek

Erfgoed

Wij lopen
waar zij ook liepen
Wij slapen
waar zij ook sliepen
Wij wonen, werken, leven
waar zij dat ook deden
Voor ons
Zo ver, ver, voor ons

Iemand bouwde hier
ooit een huis. Verbouwde, 
verfraaide en verslonsde het
Iemand kocht dat huis
Leefde, had lief en stierf
Iemand deed het van de hand
En zo ging ons pand
van hand tot hand
Wij wonen
waar zo velen woonden
Zien hetzelfde licht
Bewegen in hun schaduw
Groeien mee met de stad
Leven in dezelfde panden
Beheren het
Onderhouden het
Koesteren het
en doen het ooit van de hand
Brengen ons erfgoed
naar volgende handen


(Nou, nou, zei die man
in nieuw Westergouwe, 
van mij mogen ze die ouwe meuk wel houwe)

Het Goudse klokkenspel

(Liedje op de melodie van het klokkenspel.) 

Meer dan zevenhonderd jaren
zitten wij verstopt in ’t stadhuis.
Kijk, de poort staat opengeschoven,
Gouda wordt weer stad, met rechten incluis.

Naar ons kijken armen, rijken,
burger, koopman en toerist.
Jonge paren, Gouwenaren,
samen met een engel die ons mist.

Floris gaf zojuist de rechten
aan de stad met Cats aan het hoofd.
Samen schuiven zij naar binnen,
maar ze keren terug, dat is beloofd.

Ja, ze keren terug, dat is beloofd.


Frouwkje Zwanenburg