Verwondering

Stadstovenaars zijn het
Ronald en Marien
ze hebben hun stok
doorgegeven
na zevenhonderdvijftig
feesten is de stad
mooier dan ooit

en dat is een wonder
van boven de zevende verdieping

welkom in verbazingwekkend Gouda
een stad waar kaarsen en wafels
en kramen vol kaas
drie dagen plaats maken
voor theater op straat
gezang door de stad
en vuurwerk uit de schouwburg

magisch mooi geregisseerd
en voortaan ieder jaar

we hebben in onze stad elkaar
de verwondering doorgegeven.Jeffrey van Geenen

Ik las over een nieuw jaarlijks festival in de stad – dat Gouda blijft na al het moois van Gouda 750 door blijft zinderen. Een gedicht voor stadstovenaars Ronald van Rossum en Marien Brand en voor iedereen die genoot van Gouda 750 – en straks van De Verwondering geeft Gouda door

Gelukkig oud nieuws

In het streekarchief zijn ze veilig bewaard gebleven
zevenhonderdvijftig Goudse mensen
hun verhalen, dromen, wensen

hun hoop voor de stad loopt als een vuurtje
van één op de honderd door buurten
naar buiten langs scholen
kantoren en winkels en bankjes
ga zitten

luister
zo zijn er nog zevenhonderdvijftig te halen
meer dan vierenzeventigduizend personages te gaan

luister naar ieder
met zijn eigen motieven
idealen, perspectieven
eigen kleuren, eigen taal
verschillen die er allemaal toe doen
zo schrijft de stad in eigen woorden
samen aan een Gouds verhaal

welkom in een jaar waarin wij door blijven geven
welkom in de stad waarin wij samen willen leven.

Jeffrey van Geenen
stadsdichter van Gouda

ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Gouda, donderdag 19 januari


					

Gouden Gouda

Zullen we het gouden
van Gouda houden?
Na 750 jaar van liefde, leed
en soms gevaar
Gaan we 750 kaarsjes
naar ’t verleden blazen
Voor de arme rakkers
De rijke kakkers
En alle andere gabbers
die het geluk hadden hier
geboren te worden
of hier een thuis vonden

Voor allen die vanwege
liefde, leed of gevaar
Hier kwamen en
hier burgers werden
Diezelfde burgers die
van pest tot pandemie soms
moe, boos en opstandig waren
maar er ondertussen
750 jaren trots op waren
dat dit hun stad was
Dit hun Gouda

Dus proost op deze stad
en haar stadsrechten!
Proost op deze stad
En haar kaars- en
kermislichten!
Laten we op deze slotdag
vooral van het gouden
van Gouda houden
En elkaar nog jaar en dag
een stukje nabijer houden

Dus geef Gouda door …

Geef Gouda door …

Daar doen we het voor …

Peter Noordhoek

Deze stad, Gouda

Dag stad, kleine stad
Wat was je mooi,
deze zes maanden
Stad van mijn hart
wat deden we veel,
zo ontzettend veel samen
Na alle hartzeer
van Corona met haar
ziekte, stilte en afstand
Wat mooi dat we zo samenkwamen
in wijk en hart van deze stad

Geperst tussen pandemie
en crisis na crisis
Hebben we de lat
voor ons feest
met Abeliaans gemor
en Bellekoms gebrom
in goed humeur
steeds hoger gelegd
Burger, bestuurder en
ondernemer, Ronald en Marien:
iedereen droeg bij: het is gezien
In vrijheid werd reuzenwerk gedaan

Vanaf het dak van de Sint Jan
werd Gouda aan Nederland getoond
En via duizenden woorden,
gedichten en beelden
heden en verleden
In zoveel dimensies vertoond
Misschien hebben wij nu ook
aan onszelf laten zien
waar we trots op mogen zijn
en geen kleine stad meer zijn
We staan er niet alleen voor:
Gouda geven we door!

Dag stad, grote stad
Je bent alleen maar mooier
na deze zes maanden
Klaar voor de toekomst
na deze tovermaanden
Wat hebben we een jubileum gehad
Wat hebben we een feest gehad!

Peter Noordhoek

Floris V stelt een daad

Floris V stelt een daad

Gedicht ter gelegenheid van de vierdaagse en de optocht ter gelegenheid van Gouda 750 van 20 mei jl., waarbij de graaf wat last kreeg van zijn evenwicht.

Ik kwam uit de verleden tijd
En verlangde naar het heden
Maar raakte onderweg
mijn toekomst kwijt
Doordat ik de tijd
was vergeten

Gelukkig belande ik in Gouda
waar ik ooit de graaf van was
Kwam nu in de feesttijd aan
Bleef als reus wat wankel staan
Maar toen ik zag
wat er voor mij was gedaan
ben ik alle kinderen voorgegaan
en heb al wuivend
in een prachtige processie
van middeleeuwse expressie
als uw Floris de Vijfde
al wuivend
mijn dure plicht gedaan:
Voor nog eens 50 jaar
vastgelegd dat elk stadsrecht
voor Gouda blijft bestaan!

Deze daad zal ik niet vergeten
ook niet na lange tijd
Dit heden neem ik mee
naar mijn verleden tijd

– toen ik rechter bleef staan

Uw Floris


Kijk rond, kijk om

Gedicht bij het openen van Gouda 750

Welkom hier op deze bijeenkomst
Welkom in de St. Jan
Kijk rond, kijk om
Zie de kerk om u heen
De ramen, de banken
De duizend mensen om u heen

Voel ook de stad om u heen
De straatjes, de grachten
de singels en wijken
De Gouwe en IJssel
Dus: deze stad
en haar mensen om u heen
Trek ook die om u heen

En dan weer terug naar hier
Op uw stoel, op uw plaats
Zit u goed of was u bijna te laat?
En wie zijn er behalve ik nog meer hier?
En wat hebben we eigenlijk te vieren?
In de kern zijn dat deze drie woorden:
de broze beginselen van veelkleurigheid
diversiteit en verdraagzaamheid

Het zijn woorden die passen bij onze tijd
Maar ook bij ieders persoonlijke strijd
Hier staat een grijze blanke man
Is hij hier voor die woorden of voor de mooie gelegenheid?
Moet hij jullie allen er op aanspreken
of er juist zelf op aangesproken worden?

Kleuren zien kan niet zonder
ook kleurenblind te zijn
Van diversiteit genieten lukt
niet zonder ergens in jezelf één te zijn
en ver-draagzaamheid tonen
lukt alleen bij niet kort-zichtig zijn

Daarbij zijn wij niet sterker
dan zoals wij hier nu net zijn gaan zitten
Met checkvragen in ons hoofd zoals:
Staat mijn fiets wel op slot?
Heb ik die ene mail niet vergeten?
En zit deze stoel eigenlijk wel goed?
Het hindert allemaal niets
Zolang je dit perspectief maar ziet:

Van ver-draagzaamheid die zich toont
in het tot-tien-tellen voor het boos zijn

Diversiteit in het accepteren van het
– nu nog – trager van een ander zijn

Kleurrijk in het waarderen van het interessant anders zijn

Dus trek nu deze stad om u heen
Want naast het gewone
Laat zich hier het wonder
van verzoening zien
Het grote laat zich zo
in het alledaagse zien
En momenten zoals die van nu
ons als onderdeel van eeuwen zien

Welkom hier in Gouda
Welkom hier in de St. Jan
(Terwijl Maaike speelt)
Kijk rond, kijk om
Kijk naar elkaar om

Peter Noordhoek

Erfgoed

Wij lopen
waar zij ook liepen
Wij slapen
waar zij ook sliepen
Wij wonen, werken, leven
waar zij dat ook deden
Voor ons
Zo ver, ver, voor ons

Iemand bouwde hier
ooit een huis. Verbouwde, 
verfraaide en verslonsde het
Iemand kocht dat huis
Leefde, had lief en stierf
Iemand deed het van de hand
En zo ging ons pand
van hand tot hand
Wij wonen
waar zo velen woonden
Zien hetzelfde licht
Bewegen in hun schaduw
Groeien mee met de stad
Leven in dezelfde panden
Beheren het
Onderhouden het
Koesteren het
en doen het ooit van de hand
Brengen ons erfgoed
naar volgende handen


(Nou, nou, zei die man
in nieuw Westergouwe, 
van mij mogen ze die ouwe meuk wel houwe)

Het Goudse klokkenspel

(Liedje op de melodie van het klokkenspel.) 

Meer dan zevenhonderd jaren
zitten wij verstopt in ’t stadhuis.
Kijk, de poort staat opengeschoven,
Gouda wordt weer stad, met rechten incluis.

Naar ons kijken armen, rijken,
burger, koopman en toerist.
Jonge paren, Gouwenaren,
samen met een engel die ons mist.

Floris gaf zojuist de rechten
aan de stad met Cats aan het hoofd.
Samen schuiven zij naar binnen,
maar ze keren terug, dat is beloofd.

Ja, ze keren terug, dat is beloofd.


Frouwkje Zwanenburg