Bovengemiddeld

Meer dan gemiddeld
veertien Gouwenaars per week
nemen niet meer op
bellen niet meer terug
blijven buiten bereik

het is een gemiddelde
tot het om jou gaat
en de buurt
en de wijk
en de stad
leger zijn dan eerst
en jij
bovengemiddeld
wordt gemist.


Jeffrey van Geenen
stadsdichter van Gouda

bij het overlijden van Bep Rijsbergen (Korte Akkeren) en Koen Oome (Nieuwe Park)

Intocht


Zie ginds kwam de stoomboot
en ouders slopen door struiken
om te zien dat het waar was 
wat de kinderen zeiden: 
dat het toch goed was gekomen.

De kade stroomde vol en wij waren laat
maar we pasten er nog bij en
liepen mee door de straten
over feestelijke grachten naar de Markt
waar regenbogen werden gezwaaid en
verbinding en verwondering gestrooid.

Om het hardst zongen we en sprongen we
en ik was zo blij want jij was daar
ook jij paste er nog bij

ook al houd je niet van kazen
ook al woon je hier nog maar net
ook al ben je hier geboren en ging je nooit ver weg
ook al wil je niet in hokjes
draag je jurken bij je baard
en ben je bang dat jij misschien wel nooit zult passen 
ook al hangt jouw vlag ondersteboven
ook al plak je stickers op alle palen die je ziet

ook al begrijp ik je niet – 
want er is zo veel wat ik niet begrijp
en wie weet nog wel wat boven en wat onder is. 

Wij zongen en wij sprongen
en we waren zo blij en zo samen
als spreeuwen een zwerm
en samen zijn we de stad.

Ik geloof dat het waar is:
dit feest en wij met elkaar 
want het is mooi waar ze deze stad om roemen:
wie ervoor kiest om hier te zijn
mag zich altijd Gouwenaar noemen.

Lever je verlanglijstje nog niet in
maar fluister als de maan vanavond 
door de bomen schijnt
zachtjes in je schoen 
wat je het allerliefste wilt.

Dan kijk ik naar dezelfde maan
en verlang ik dat wij samen 
altijd Gouda blijven.


Jeffrey van Geenen (finalegedicht stadsdichtersverkiezing 2022)

Gouden Gouda

Zullen we het gouden
van Gouda houden?
Na 750 jaar van liefde, leed
en soms gevaar
Gaan we 750 kaarsjes
naar ’t verleden blazen
Voor de arme rakkers
De rijke kakkers
En alle andere gabbers
die het geluk hadden hier
geboren te worden
of hier een thuis vonden

Voor allen die vanwege
liefde, leed of gevaar
Hier kwamen en
hier burgers werden
Diezelfde burgers die
van pest tot pandemie soms
moe, boos en opstandig waren
maar er ondertussen
750 jaren trots op waren
dat dit hun stad was
Dit hun Gouda

Dus proost op deze stad
en haar stadsrechten!
Proost op deze stad
En haar kaars- en
kermislichten!
Laten we op deze slotdag
vooral van het gouden
van Gouda houden
En elkaar nog jaar en dag
een stukje nabijer houden

Dus geef Gouda door …

Geef Gouda door …

Daar doen we het voor …


Peter Noordhoek

De Slager

De slager leert zijn vak van het vlees
De handen van de bakker
het zijne van het deeg

We zijn wat onze handen raken
We proeven waar onze ogen zijn geweest
We verkopen waar we hebben geleefd

En dus maakt waar we wonen
waarin we vaardig worden
en waar we leven de leest

waarop we onze lange
levenslessen leren
en vakmanschap wordt geëerd 


Peter Noordhoek

Bij sluiten slagerij Dongelman in de Korte Groenendaal

27 september 2022

Deze stad, Gouda

Dag stad, kleine stad
Wat was je mooi, 
deze zes maanden
Stad van mijn hart
wat deden we veel,
zo ontzettend veel samen
Na alle hartzeer
van Corona met haar
ziekte, stilte en afstand
Wat mooi dat we zo samenkwamen
in wijk en hart van deze stad

Geperst tussen pandemie
en crisis na crisis
Hebben we de lat 
voor ons feest
met Abeliaans gemor
en Bellekoms gebrom
in goed humeur
steeds hoger gelegd
Burger, bestuurder en
ondernemer, Ronald en Marien: 
iedereen droeg bij: het is gezien
In vrijheid werd reuzenwerk gedaan

Vanaf het dak van de Sint Jan
werd Gouda aan Nederland getoond
En via duizenden woorden, 
gedichten en beelden 
heden en verleden
In zoveel dimensies vertoond 
Misschien hebben wij nu ook
aan onszelf laten zien
waar we trots op mogen zijn
en geen kleine stad meer zijn 
We staan er niet alleen voor:
Gouda geven we door!

Dag stad, grote stad
Je bent alleen maar mooier
na deze zes maanden
Klaar voor de toekomst
na deze tovermaanden
Wat hebben we een jubileum gehad
Wat hebben we een feest gehad!


Peter Noordhoek

Oosthaven 14

Dit huis gaat door!
Zo smal als het is
Zo lang als het is
Zo recht als de sleuf
er onder is van
rinket tot riool
Kronkelt het huis ook nog
Eens als een slang om zijn as
Gooit zijn hele en halve
daken omhoog
Jaagt houten trappen
bijna loodrecht er achteraan
En gooit na vele stappen
er nog een uitbouw achteraan

En wie dan eindelijk bij het
verre geprofileerde kruiskozijn
en de oude bakkersoven staat
Ziet dat het nog groen
en glorieus verder gaat
Want pas bij de Motte
mot het stoppe

Mooi dat hier in Gouda
huizen als deze zijn
die schijnbaar klein
hun lange lengte
door Gouda leggen


Peter Noordhoek

De Motte

In het hart van het nat
kwam de Motte
Een zandstrook naar niets
Een steen in een kring
van water en steeds meer iets

Een verhoging, maar hoe hoog?
Met opbouw, maar hoe groot?
Wat we weten is vaak
net zo zacht als het veen
om de Motte heen

Wel laat zich dit vermoeden:
men was daar niet alleen 
Over water, door het veen
kon men elke dag 
nieuwe reizigers begroeten

Ik woon daar nu zelf langsheen
bij een sloot die ooit slotgracht was
bij schaarse aarde zompig te leen:
een Motte met als motto
ben je in ’t veen, moet je hier langsheen

Holocaust herdenking

De Talmud zegt:
een woord is één munt waard
Een stilte twee

En elke naam is een stilte 
een woord en nog 
een stilte waard

Vooraf, de stilte van verwachting
van hoop, de voorzetting
door generaties heen

Dan na de geboorte het woord: 
de klank die beeld en daden
hoorbaar maakt, de naam geraakt

En dan de stilte van het niet meer zijn 
woorden bij het afscheid
STIL, stil, stil gehoord

Tsja

Zo zou het moeten zijn
Mag het moeten zijn

Maar soms moeten namen 
juist opnieuw worden gehoord

om wat uit onze stad is opgehaald
afgevoerd, vervoerd en vermoord

En daarom zijn op onze Goudse straten 
in stilte, woord en Stolperstein

hun namen steeds opnieuw te horen
gaat geen woord of stilte verloren

Peter Noordhoek

Gedicht geschreven naar aanleiding van de Holocaust herdenking op 27 januari 2021

Nieuwe cursus de Goudse Dichtersschool

Nieuwe cursus de Goudse Dichtersschool

2021 @ 19:30 22:00

Dichten is zo mooi. Met heel weinig woorden kan je zoveel zeggen. Gelukkig wordt dichten steeds meer gezien als een prima manier om je te uiten. En omdat er juist in onze stad en regio zoveel gebeurt, is het initiatief genomen voor de Goudse Dichtersschool. 

Dichten kan in ontzettend veel vormen. En of je nu beginnend bent of al ervaren, iedereen kan baat hebben bij extra inspiratie en hulp bij de techniek. Het uitgangspunt van de Goudse Dichtersschool is dat we bij iedereen bezien waar hij of zij is in de eigen ontwikkeling, om dan het altijd aanwezige talent te versterken.

De Goudse Dichtersschool doet dit vooral langs twee wegen. De ene is de inhoudelijke lijn – van woorden de gedichten maken waar je van droomt. De andere is de presentatielijn: gedichten zó voordragen of visualiseren dat ze jouw persoonlijkheid en bedoelingen overbrengen. Aan het einde van de training heb je gedichten kunnen maken waarmee je echt voor de dag kunt komen.

De opleiding omvat 8 bijeenkomsten. In elke bijeenkomst staat het dichten centraal, maar verschilt de vorm waarin we er over spreken. Elke bijeenkomst draagt er ook toe bij dat je aan het einde een aantal gedichten hebt waar je tevreden over kunt zijn. 

In de eerste vier bijeenkomsten staat de inhoudelijke lijn centraal en in de tweede vier bijeenkomsten de presentatie. Tussen de bijeenkomsten in, is er gelegenheid voor het krijgen van coaching of feedback. 

Cursusgeld voor 8 avonden