Kijk rond, kijk om

Gedicht bij het openen van Gouda 750

Welkom hier op deze bijeenkomst
Welkom in de St. Jan
Kijk rond, kijk om
Zie de kerk om u heen
De ramen, de banken
De duizend mensen om u heen

Voel ook de stad om u heen
De straatjes, de grachten
de singels en wijken
De Gouwe en IJssel
Dus: deze stad
en haar mensen om u heen
Trek ook die om u heen

En dan weer terug naar hier
Op uw stoel, op uw plaats
Zit u goed of was u bijna te laat?
En wie zijn er behalve ik nog meer hier?
En wat hebben we eigenlijk te vieren?
In de kern zijn dat deze drie woorden:
de broze beginselen van veelkleurigheid
diversiteit en verdraagzaamheid

Het zijn woorden die passen bij onze tijd
Maar ook bij ieders persoonlijke strijd
Hier staat een grijze blanke man
Is hij hier voor die woorden of voor de mooie gelegenheid?
Moet hij jullie allen er op aanspreken
of er juist zelf op aangesproken worden?

Kleuren zien kan niet zonder
ook kleurenblind te zijn
Van diversiteit genieten lukt
niet zonder ergens in jezelf één te zijn
en ver-draagzaamheid tonen
lukt alleen bij niet kort-zichtig zijn

Daarbij zijn wij niet sterker
dan zoals wij hier nu net zijn gaan zitten
Met checkvragen in ons hoofd zoals:
Staat mijn fiets wel op slot?
Heb ik die ene mail niet vergeten?
En zit deze stoel eigenlijk wel goed?
Het hindert allemaal niets
Zolang je dit perspectief maar ziet:

Van ver-draagzaamheid die zich toont
in het tot-tien-tellen voor het boos zijn

Diversiteit in het accepteren van het
– nu nog – trager van een ander zijn

Kleurrijk in het waarderen van het interessant anders zijn

Dus trek nu deze stad om u heen
Want naast het gewone
Laat zich hier het wonder
van verzoening zien
Het grote laat zich zo
in het alledaagse zien
En momenten zoals die van nu
ons als onderdeel van eeuwen zien

Welkom hier in Gouda
Welkom hier in de St. Jan
(Terwijl Maaike speelt)
Kijk rond, kijk om
Kijk naar elkaar om

Peter Noordhoek