Buitengewoon

Sinds de algeest opdaagt in zijn gedachten
zie je dat de mensen hem ontwijken.
Ze zeggen dat hij gek is.
Niemand durft hem nog recht aan te kijken.
Hij kraamt wartaal uit, heet het
springt van de hak op de tak
op fantastische wijze
met de fijnmotoriek van de mier
via de uiterste, trage raderen van het universum
naar het einde.

Ze volgen hem niet.
Niemand raakt graag het spoor bijster.
De enkeling die het aandurft
met je vader mee in de waanraket op te stijgen,
totaal losraakt
en voor het eerst van zijn leven
de allesbegrijpende boog meebeschrijft,
die beseft opeens
hoe godvergeten beperkt normale mensen zijn.