Oude boom

Ik had je zelf nog geplant, oude boom. 
Je tijd was gekomen. Ik haalde je om. 
Van je uiterste takjes tot het hart van je stam.
Ik ben al dagen bezig jou met de hand
in kleine stukjes te zagen.

Al verloor ik aan kracht en ben ik trager
dan vroeger; de jaren maakten mij taai. 
Laat de tijd aan mijn schenen zagen.
Ik ga gestaag door met jou te ontleden,
oude boom.

Jan Graafland