Uitstelgate

Op woensdag 1 september heeft onze stichting de krant gehaald. In het huis-aan-huisblad ‘het Kontakt’ schreef Marianka Peters een scherpe column over onze beslissing de termijn van stadsdichter Peter Noordhoek te verlengen. De column kunnen wij niet rijmen met de feiten. Hieronder haar column en een  repliek van onze voorzitter, Hanneke Leroux. Oordeel zelf!

Het repliek van de voorzitter, Hanneke Leroux

Beste Marianka,

Graag wil ik reageren op je column ‘Excuustruus’.

Vooropgesteld: deze column snijdt een heel wezenlijk vraagstuk aan en doet dat op vlijmscherpe wijze. Toch vind ik de column te kort door de bocht, des te meer omdat de doelen die jij – terecht – aanstipt juist door de Stichting Stadsdichters Gouda worden nagestreefd en op allerlei wijzen ingevuld.

Ten eerste, wij vinden het belangrijk dat jonge dichters klaar worden gestoomd om te kunnen bijdragen aan de culturele ontwikkeling in onze mooie stad. Daarom hebben wij de stadsdichter gestimuleerd en ondersteund in zijn idee de Goudse Dichtersschool op te zetten en werken wij daaraan mee als coaches. Daarnaast zijn wij actief betrokken bij Dichters op Donderdag.

Ten tweede, wij vinden het buitengewoon belangrijk om als dichters bij te dragen aan de viering van 750 jaar Gouda. Een van de belangrijkste doelen van onze nieuwe website is juist om een vindplek van gedichten te zijn die daarbij gebruikt kunnen worden.

En samen met de huidige stadsdichter werken wij aan een project om veertig historische plekken en gebeurtenissen in Gouda te vieren met beeldende posters en passende nieuwe gedichten. De plannen zijn klaar en de subsidie is al toegekend, en nu zijn wij bezig om dichters te vinden. Uiteraard kunnen de talenten van Dichters op Donderdag daarbij een glansrijke rol gaan spelen. Je hoeft niet de stadsdichter te zijn om dichterlijke roem onder de Goudse bevolking te vergaren. Mede daarom hebben wij niet het gevoel iemand iets te kort te doen door zijn eeuwige roem als stadsdichter een half jaar later te laten ingaan.

Zoals uit het bovenstaande blijkt, zijn wij blij met een betrokken en initiatiefrijke stadsdichter. Dat hij door corona nauwelijks een podium vond is niet aan hem te wijten. Samen met jou vinden wij het jammer dat zijn zichtbaarheid hieronder heeft geleden. Dat is overigens geen uniek Gouds probleem: stads- en dorpsdichters in het hele land kampen hiermee. Evenmin is onze oplossing uniek Gouds: Nederlandbreed zijn er meer stads- en dorpsdichters bij wie het termijn is verlengd. Meestal met een jaar, maar wij hebben voor een aanzienlijk korter termijn gekozen.

Het moet mij van het hart dat de inspanning om verkiezingen te organiseren geen rol heeft gespeeld in het besluit de termijn te verlengen. Als het nodig is – en we hopen dat dit nooit hoeft – kunnen we zelfs binnen een paar maanden verkiezingen uitschrijven. Compleet met vakjury’s en festiviteiten. De draaiboeken liggen klaar. Gouda was een van de eerste steden met een stadsdichter en wij kunnen bogen op jarenlange ervaring in deze.  Alles wat wij ondanks corona konden doen hebben wij gedaan. Ik noem in dat verband de ondersteuning bij de dichters op donderdag, de Goudse Dichterschool, de Dichter van Dienst bij de eenzame uitvaart en het radioprogramma Dichter bij Gouwestad. Is het niet geweldig dat er een club mensen is die vrijwillig plaatsneemt in het bestuur om de verkiezingen goed te organiseren naast hun drukke werkzaamheden? Ik ben er, als voorzitter, trots op.  De data van de voorverkiezing en de eindverkiezing in 2022 zijn bekend en de locaties reeds gereserveerd!

Wij delen jouw zorgen dat er niets van de junior stadsdichtersverkiezing werd vernomen. Helaas, daar gaan wij niet over. Chris Bellekom en Jeffrey van Geenen hebben het junior stadsdichtersschap samen met Pieter Stroop van Renen opgezet, geheel los van de Stichting Stadsdichter Gouda. Uiteraard  blijven we in overleg om deze twee verkiezingen op elkaar af te stemmen zodat er geen kansen worden gemist.

Ik vermoed dat het te veel gevraagd is een rectificatie in het Kontakt te plaatsen. Dat past niet bij een column. Wel hoop ik dat wij in de toekomst met je kunnen blijven samenwerken om onze gemeenschappelijke doelen na te streven.

Wij zijn van plan jouw column en deze reactie op de voorpagina van onze nieuwe website te zetten. Graag hoor ik van je als ik jouw bedoelingen verkeerd weergeef.  Hoor en wederhoor is bij ons een groot goed.

Een dichterlijke groet,

namens de Stichting Stadsdichter Gouda,

Hanneke Leroux