Bernadet de Keyzer

Bernadet de Keyzer is sinds 2019 mede bestuurslid van de Stichting. Hoewel ze zelf niet dicht, is ze een liefhebber van poëzie. Jonge mensen inspireren om te dichten en hen warm maken om zich te laten raken door gedichten ziet ze als een van haar doelen in het literatuuronderwijs. Als (voormalig) docent Nederlands van de GSG Leo Vroman draagt zij in het bijzonder de gedichten van Leo Vroman een warm hart toe. Bij de totstandkoming van het Vroman beeld op de Chocoladefabriek is zij ook nauw betrokken geweest door leerlingen te stimuleren om via allerlei sponsoracties geld hiervoor op te halen. Zitting nemen in het bestuur van de Stichting ziet ze als een logische stap om de poëzie in Gouda en het fenomeen Stadsdichter nog meer onder de aandacht te brengen.