Hans Wierenga

Hans Wierenga is sinds januari 2021 bestuurslid van de Stichting. Hij is de ontwerper en webmaster van deze site. Verder is hij als dichter, redacteur en webmaster nauw betrokken bij het Gouda 750 project Gouda in Beeld en Gedicht. Hij treedt jaarlijks op als dichter bij Zotte Zaterdag.

Hans beschrijft zichzelf als schepper van patronen, waarbij het hem meer om het samenspel van gedachten te doen is dan om de media waarmee de gedachten belichaamd worden. Een gedicht, een verhaal, een toneelstuk, een wetenschappelijke analyse, een wiskundige vergelijking, een preek, een mooie schaakpartij: Hans draait er zijn hand niet voor om.

Hans is geboren en getogen in Australië. Hij is het tweede kind in een groot gezin van immigranten. Hij studeerde wiskunde aan de Universiteit van Tasmanië en IT aan de Universiteit van Canberra. In 1979 emigreerde hij naar Europa, sindsdien woont hij in Gouda .