Herdenking slachtoffers aardbeving Marokko

De gemeente Gouda faciliteert op donderdag 28 september sámen met vertegenwoordigers vanuit de Marokkaanse gemeenschap in Gouda een bijeenkomst ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de verwoestende aardbevingen in Marokko. Ook wordt er stilgestaan bij de natuurramp in Libië. Dit initiatief sluit aan op een behoefte om steun te betuigen aan de inwoners die de afgelopen weken geconfronteerd werden met het onwerkelijke verlies van familie, vrienden en bekenden. Er is een enorme vraag naar hulp en middelen om de verwoeste gebieden weer op te bouwen.

Het programma start om 20.30 uur. Iedereen is welkom op De Markt, aan de voorzijde van het Stadhuis. Het duurt tot ongeveer 21.15 uur.

De bijeenkomst bestaat uit toespraken vanuit de Marokkaanse gemeenschap en burgemeester Pieter Verhoeve. Oud-stadsdichter Hanneke Leroux draagt een gedicht voor. Verder is er een moment van stilte en bezinning en de gelegenheid tot napraten in het Stadhuis.

De Gouds-Marokkaanse gemeenschap zal op een ander moment een benefiet organiseren in de Goudse Schouwburg, om geld in te zamelen voor een collectief goed doel ten behoeve van de getroffen gebieden.

Het Rode Kruis is zowel in Marokko als Libië ter plekke om te helpen. Giro 6868 is voor donaties om de slachtoffers in Marokko te steunen. Giro 7447 is geopend voor steun aan Libië.

Hieronder het gedicht van Hanneke:

Met onze zusters staken we de rivier over
We staken de rivier over
Klapten in onze handen
Zij droegen manden op het hoofd
Wij droegen rugzakken
We zongen elkaar toe
Zij bezongen hun werkzame handen
de brede rivier, het bruinrood van de vestingstad, de vergadering van mannen, gehurkt, in de schaduw van de bomen
Wij bezongen het loslopende vee, de verten, het achterland, het Atlasgebergte, de sneeuw op de toppen
Onze stemmen vermengden zich
We zongen meerstemmig meertalig
steeds luider maar mooier
Zo staken we de rivier over
We zongen niet over dreiging, ingestorte huizen, niet over gravende handen, wanhopige redders, de dood
We zongen over liefde en hoop

Laat ons zingen
Meertalig meerstemmig
Over liefde hoop en troost