Het project: Gouda in Beeld en Gedicht

Vanaf 15 april, de start van Gouda 750, brengt het project op veel plaatsen in en om Gouda gedichten en beelden bij elkaar. Dat gebeurt deels fysiek, in de vorm van een boek of van posters, maar vooral via QR-codes door de stad heen. Die code kan op verschillende manieren worden gevonden:

  1. Door het lopen van een route op basis van een kaart en de Gouda app
  2. Door het openen van de code via de Gouda-app en/of je mobiel
  3. Door naar de website van het project te gaan en/of via andere websites

Na het openen krijg je de historische foto te zien en kan je het gedicht lezen en horen. Vervolgens kan je dan doorklikken naar wandel- en fietsroutes op de app of naar andere sites met beelden en gedichten. Het project bedient ook de minder digivaardige mensen en voor groepen wordt samengewerkt met het Goudse Gidsen Gilde.

Het project is een initiatief van de stadsdichter van Gouda, Peter Noordhoek. Hij heeft de van een team van nu 8 enthousiaste vrijwilligers die samen verschillende disciplines vertegenwoordigen: organisatorisch, beeld-technisch, ontwerp, website, dichterscontacten, gidsen gilde, brononderzoek, e.d. De lijntjes met allerlei Goudse instellingen zijn kort.