Jury voorverkiezing

Afifa Chouchane is in Tunesië geboren en getogen. Ze heeft daar een kunstopleiding gevolgd en afgerond. In 2005 behaalde ze haar universitaire mastergraad. Vervolgens heeft ze 13 jaar als kunstdocent gewerkt. Zij woont ruim drie jaar in Nederland. Na eerst bij Museum Gouda te hebben gewerkt is ze taalleraar geworden. Ze geeft nu Nederlands voor beginners bij een taalschool.

Bart Jansen is een begrip in Gouda. Lange tijd was hij als eigenaar van boekhandel Verkaaik een spin in het culturele web van Gouda. Bart heeft zich altijd ingezet voor laaggeletterden. Als kersverse gepensioneerde zet hij zich nu met hartstocht in als coördinator voor Humanitas Bestrijding Laaggeletterdheid. Daarnaast draagt hij graag als vrijwilliger bij aan alle activiteiten die TAAL een warm hart toedragen. Hij hecht eraan dat de nieuwe stadsdichter eraan meewerkt dat TAAL een belangrijke rol blijft spelen in onze stad. Door poëzie te maken die mensen raakt, door voor te lezen en voor te dragen en te laten zien dat het juist de TAAL is die ons tot mens maakt.

Corie Grootendorst geniet als polderdichteres bekendheid in heel Nederland. Ze is een graag geziene gast op gedichtenfestivals. Corie heeft drie bundels uitgegeven: Hangplekken (2015), Stijgbeelden (2016) en Reisadvies (2019). Ze is coach bij de Goudse Dichtersschool. Onlangs was ze jurylid bij het Grote Goudse Stadsdichtersgala. Haar opvatting over wat een gedicht goed maakt, verwoordt ze als volgt:

Voor mij is een gedicht goed als het diep wil duiken in het alledaagse. 
Of het onalledaagse. Woorden zo laten duiken dat ze optillen, reiken. 
Ik geloof in die kracht. Van woorden, van zinnen en het wit er tussen.