Peter Noordhoek

Peter Noordhoek is sinds maart 2020 de zittende stadsdichter. Hij is te volgen via de Facebookpagina die aan deze rol gekoppeld is. Onlangs is zijn termijn vanwege Corona verlengd tot november 2022.

Peter is oprichter en leider van de Goudse Dichtersschool, initiatiefnemer en trekker van Gouda in Beeld en Gedicht en oud-voorzitter van onze Stichting. Verder is hij een van de dichters van dienst bij eenzame uitvaarten.

Hij is in 1997 gaan wonen in Gouda en daar lid geworden van Gheraert Leeu. In 2009 werd door de gemeente de subsidie beëindigd voor activiteiten op poëtisch gebied. Ook de steun voor de stadsdichtersverkiezingen verdween. Dat is het begin geworden van de huidige stichting, waar hij de eerste voorzitter van werd.