Stadsdichter Noordhoek dicht door

Stichting Stadsdichters Gouda (SSG) en de huidige stadsdichter Peter Noordhoek zijn overeengekomen een klein jaar aan zijn ambtstermijn van stadsdichter te plakken. Al direct na zijn verkiezing (maart 2020) werden publieksoptredens gedurende de Covid- pandemie dramatisch afgeschaald. Normaal gesproken zou hij begin 2022 afzwaaien. Maar nu is besloten de nieuwe stadsdichter in november 2022 te kiezen, zodat Noordhoek het jaar van festiviteiten rondom Gouda 750 grotendeels als stadsdichter mede kan invullen. En de voorbereidingen zijn daarvoor al in volle gang.
Gouda was in 2003 een van de eerste steden in Nederland met een officieel door Burgemeester en Wethouders benoemde stadsdichter, destijds Inez Meter, thans ereburger van de stad. De stadsdichters spelen een belangrijke rol in de opbouw van de literaire canon van de stad, door hun poëzieoptredens maar zeker ook door de gedichtenbundels die zij nalaten. Vandaar dat bij de evenementen rond Gouda 750, poëzie niet mag en zal ontbreken.
Een van de activiteiten van Peter Noordhoek, de huidige stadsdichter, was het oprichten van de Goudse Dichtersschool. Ondanks Corona was de eerste jaargang zeer succesvol en deze is inmiddels met het afzwaaien van een tiental dichters, feestelijk afgesloten. Voor de komende nieuwe jaargang kan iedere geïnteresseerde zich aanmelden via stadsdichtersgouda@gmail.com. Meer informatie is te vinden op https://peternoordhoek.nl/goudsedichtersschool. 

Onlangs is de site van de Stichting stadsdichters geheel herzien en de stamboom van Goudse Stadsdichters, inclusief vele gedichten van hun hand, zijn daarop te vinden. Uiteraard is de informatie over de Goudse Dichtersschool en over de komende activiteiten rond Gouda 750 ook daarop te lezen. In de gaten houden dus die site: www.stadsdichtersgouda.nl