Stadhuis

Als er een gracht zou liggen
om het Stedelijk huis
zou het onbereikbaar zijn
zou het weerspiegelen
in het water
hoogte verliezen
en bij elke rimpeling
de restauratie 
teniet doen

Vreest niet
burgers
het staat verankerd
op een plein

Inez Meter