Over herdenken

Wij zijn hier om te herdenken
Maar wat herdenken wij?

Wat is het waaraan we aandacht schenken
En gaat dat ook over jou en mij?

Als elke oorlog tot een game
of een Netflix-uurtje op de bank
is omgezet
en oorlogsdocumentaires
Van NPO 1 naar 3 en Andere Tijden
zijn overgezet,
wat resteert dan
meer dan lege symboliek
als je niet meer de echte mensen
of de volle tragiek ervan ziet?

Wat heb je dan nog in handen
als door een virus, een pandemie
diezelfde oorlogssymboliek
wordt gebruikt voor woorden
van ‘verzet’ tegen een lockdown
en het handhaven van quarantaine
je maakt tot een “Nazi”
een object van weerstand en kritiek?

Mijn herdenken wil verbindend zijn
met een generatie die meer moest
meemaken dan ik ooit zal doen
Mijn herdenken is daarmee testen
wat ik zou doen, als ik ervoor stond
Lessen leren, voor een moment
dat, zoals ik hoopte, nooit zou komen

Nu moet ik mij verbinden
met de mensen uit mijn tijd
want je mag er wat van vinden:
een pandemie is geen bezetting
en wat bedoeld is voor bescherming
is een geoorloofde beperking
als dat leidt tot onze redding

Maar dit moment, deze dag
is niet voor dat debat
Hier zijn we om te herdenken
en het hart van het woord herdenken
is het denken – invoelend denken
denken dus herdenken
over tijd en onze eigen zorgen heen
aan allen die ons in de oorlog
voorgingen en ons gaven wat we
wezenlijk nog altijd zijn:

VRIJ!

Peter Noordhoek