20 seconden op de Fluwelensingel

In 20 seconden zie ik
zijn dijen trillen als hij
de krachten prachtig
op de pedalen duwt
zijn onderarmen als kabels
zo strak de schouders
stil houden en het zweet
vanonder zijn helm
over zijn kaak vloeit
en dan valt op zijn geschoren
kuit die achteloos opbolt
boven zijn toeclip terwijl
de ogen achter de zonnebril
strak kijken naar de billen
op het zadel voor hem die
hem uit de wind houden
en niet zien hoe in
ochtendvroegte kleine
kinderknuistjes zijn naam
op het wegdek hebben gekrijt
om hem vooruit te schreeuwen
van Gouda naar Parijs
over de Fluwelensingel
in 20 seconden.

Ruud Broekhuizen