Geridderd

Het heeft de Koning behaagd …
zegt de burgemeester
aan de deur, over de telefoon
of op een toneel
En dan bent u geridderd
gelinkt en geliked
en wordt u nog tijden geëerd
en van harte gefeliciteerd

Geloof nou dat het verdiend is
Dat u dit niet zelf hebt gedaan
En dat het u is overkomen
door personen – fans – die dat met alle
liefde voor u hebben gedaan

Soms gaat het gelinten maar langzaam dagen
Waarom moet die Koning mij zo nodig behagen?
Maar die mensen achter het lintje menen het wel
en speelden een klein spel
om u niet te kijk, maar juist
in het zonnetje te zetten

Want je zou maar zoveel jaren
die extra stappen zetten
die extra uren maken
die dingen doen die voor u misschien wel logisch zijn
maar dat voor zoveel anderen niet zijn

Er zijn wat rode draden:
de kerk, het koor, de sport
Het doen, dienen en zelf niet gezien hoeven worden
Net zoals de rode draad van het gunnen
en gegund te worden
Misschien deed u veel dingen wel alleen
maar u deed het niet voor u alleen

en daarom zegt ook deze dichter
die van u heeft geleerd:
Van harte gefeliciteerd!!

Peter Noordhoek


Gedicht ter gelegenheid van de oranjebijeenkomst op 31 augustus 2021 voor allen die tijdens de dagen van de pandemie een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen.