De blonde Sint Jan

Ik staar naar een foto
Waarop de blonde Sint Jan
Haar haren van links
Naar rechts zwiept,
Raak het Stadhuis even aan
Dat tussen de bedrijven door
Knipoogt naar de kijker.

De Markt lacht breed
Met hagelwitte tanden
Om al mijn gestaar en geprevel
Mijn obligate prijzerij

En toch is er een Stad om van te houden
In volle weemoed naar
Te verlangen

Als je op vakantie denkt even
Weg te zijn maar toch in
Heimwee zit gevangen

Joost Reichenbach