de woorden
die ik gisteren dacht
vind ik niet meer
er is heimwee 
naar die woorden

woorden over
de kern van bestaan
woorden over de kern
van verlangen
woorden over
de kern van eeuwigheid

de woorden
die ik gisteren dacht
vind ik niet meer


Inez Meter